น้ำดื่ม

ยำคนเท็ด

น้ำโค้ก

ราคา 15 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำเขียวแฟนต้า

ราคา 15 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำแดงแฟนต้า

ราคา 15 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำส้มสแปลช

ราคา 15 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำวุ้นเก๊กฮวย

ราคา 30 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำวุ้นใบเตย

ราคา 30 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำวุ้นอัญชัน

ราคา 30 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำวุ้นกระเจี๊ยบ

ราคา 30 บาท

ยำคนเท็ด

น้ำเปล่า

ราคา 10 บาท

ยำคนเท็ด เลขที่ 1889 หมู่บ้าน The Zone Town in Town ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด