ข้าว

ยำคนเท็ด

ข้าวเหนียว

ราค 10 บาท

ยำคนเท็ด

ข้าวสวย

ราค 10 บาท

ยำคนเท็ด

ขนมจีน

ราค 10 บาท

ยำคนเท็ด เลขที่ 1889 หมู่บ้าน The Zone Town in Town ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด