ของหวาน

ยำคนเท็ด

ลอดช่องวัดเจษ

ราคา 30 บาท

ยำคนเท็ด

เฉาก๊วยชากังลาว

ราคา 25 บาท

ยำคนเท็ด เลขที่ 1889 หมู่บ้าน The Zone Town in Town ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด
ยำคนเท็ด